Георги Гатев обвинява прокуратурата и ДАНС за отказан достъп до СРС-та

Георги Гатев обвинява прокуратурата и ДАНС за отказан достъп до СРС-та

Според зам.-председателя на бюрото за контрол на СРС мотивите за отказа са напълно неясни

Заместник-председателят на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) Георги Гатев, който беше лишен от достъп до секретна информация заради това, че помагал на обвиняеми и подсъдими, обжалва решението, предаде БГНЕС.
Жалбата си до ДАНС Гатев разпространи и до медиите тази сутрин. В нея той заявява, че решението на ДАНС от 27 юли за отнемането му на достъпа до класифицирана информация е с изцяло неясни мотиви.
„По закон жалбата се адресира до Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ и се подава чрез институцията, постановила решението, а именно ДАНС.
Преди десет дни, в качеството ми на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, станах обект на недопустима институционална атака от страна на прокуратурата и ДАНС, а чрез мен бе атакувано и Бюрото, доколкото нападките за моята работа и поведение като член на този орган рефлектират и върху цялата институция.
Съвсем съзнателно в началото се въздържах да коментирам този конфликт, тъй като и до момента не разполагам с достатъчно информация за фактите, въз основа на които е осъществена проверката и е взето решението за твърдените нарушения, извършени от мен. Убеден съм обаче, че общественият интерес диктува процедурата по контрола за отмяна на това решение да се осъществи максимално публично”, заявява Георги Гатев.
Националното бюро е създадено като независим държавен орган, който осъществява наблюдение за начина, по който се използват СРС, с основна цел за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС, включително от прокуратурата и ДАНС.
Той заявява, че „опитите да се атакува член на Бюрото от тези институции без законово основание и мотив, представляват недопустима намеса в дейността на този орган, която е в състояние да подкопае неговата независимост, да постави под съмнение неговата работа и да разруши авторитета му в обществото. Начинът, по който това бе направено публично достояние – манипулативно, без ясни факти, при очевидна съгласуваност в действията на двете институции, е достатъчно показателен в това отношение”.
На 24 юли стана ясно, че прокуратурата предлага на председателя на ДАНС да бъде отнето разрешението за достъп до класифицирана информация на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС). Членът на бюрото е неговия заместник-председател Георги Гатев. Той е заместник на председателя Бойко Рашков. На 23 май в Софийска градска прокуратура – СЗ „Антикорупция”, е постъпил сигнал от Държавна агенция „Национална сигурност”, с информация за установени нарушения на служебните задължения от страна на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС).
На 2 юни на ДАНС е възложена допълнителна проверка по сигнала. След приключването й, днес преписката е решена по същество от прокурор от СГП. Съгласно ЗСРС, Националното бюро уведомява гражданите, когато спрямо тях са били използвани неправомерно специални разузнавателни средства. Всеки гражданин може за подаде заявление за проверка и да бъде уведомен за резултата от нея. При осъществяване на такава дейност са установени случаи, при които член на НБКСРС контактува с подателите на заявления (включително обвиняеми или подсъдими), съветва ги относно съдържанието на тези заявления (жалби), а дори и лично изготвя такива заявления или нарежда това на служител от администрацията на Бюрото. Установено е, че: обвиняем магистрат провел лична среща в заведение с въпросния член на НБКСРС, непосредствено след което посетил сградата на Бюрото, където заявлението му за проверка било прието не по установения ред (по указание на члена на националното бюро то било изготвено от административния секретар на НБКСРС, в служебния й кабинет и на служебния й компютър); заявление от подсъдим, с когото членът на Бюрото е в близки отношения, е изготвено и входирано по същия начин (на служебния компютър на административния секретар); членът на НБ провеждал разговори с обвиняем магистрат, в хода на които подробно обяснявал процедурата по подаване на заявление за проверка и възможните официални отговори на Бюрото, както и изводите, които следват за обвиняемия от тях; след среща на члена на НБКСРС с лице, спрямо което са били прилагани СРС, то подало заявление за проверка. Тя била осъществена от въпросния член на Бюрото; обвиняем магистрат бил заведен в НБКСРС лично от този член, за да подаде заявление. Съгласно разпоредбите на ЗЗКИ, разрешение за достъп до класифицирана информация се издава на лице, което е „надеждно” от гледна точка на сигурността.
Описаните случаи, установени при проверките на ДАНС, сочат за нарушения на „установения обществен ред” (по смисъла на ЗЗКИ) от страна на този член на НБКСРС и представляват основание за „ненадежност” от гледна точка на сигурността и опазване на тайната. По тази причина, наблюдаващият прокурор е предложил на председателя на ДАНС да предприеме действия по преценка и произнасяне относно надеждността на този член на НБКСРС, с оглед разпоредбите на ЗЗКИ – преценка за отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация.
Наличието на такова разрешение е изискване за заемане на длъжността член на Националното бюро, а липсата му е предпоставка за предсрочно прекратяване на мандата от Народното събрание.
Снимка: БГНЕС
Категории Общество, ПолитикаЕтикети , , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *