Сметната палата отказа да завери отчета на Софийския университет

Сметната палата отказа да завери отчета на Софийския университет

Финансовата отчетност на най-голямото висше учебно заведение е пълен батак и почти няма операция, която да не е оспорена от одитния доклад

Сметна палата изразява отказ за заверка на финансовия отчет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г. Това става ясно от публикувания от контролния орган одитен документ. Според него

Сметна палата изразява становище, че поради съществеността на отклоненията описани в доклада, годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ към 31 декември 2016 г., в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Експертите на Сметната палата са открили толкова много нарушение, че е трудно те да бъдат описани. Нарушенията са от всякаква остетество. От липсата на осъвременени счетоводни практики, през неправилно осчетодявани суми, липсващи данни за основания на трансакции, липсващи средства и др.

Един от нагледните примери е с отклонение на средства.

Съгласно сключени споразумения за периода от 2014 г. до 2016 г. включително, между ректора на СУ и директора на Научноизследователският сектор (НИС), от валутната сметка на НИС, в БНБ са предоставени заемообразно на СУ средства, общо в размер на 4 000 000 лв., за покриване на временен недостиг за изплащане на заплати, както и за други текущи разходи. Произходът на средствата по сметката е от авансови преводи по международни програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, както и по договори с чуждестранни фирми, които се изпълняват от НИС. При предоставянето на аванса, средствата са осчетоводени в НИС по дебита на сметка 7502 „Вътрешни касови трансфери във валута“ и по кредита на сметка 5014 „Текущи банкови сметки във валута“.

Към края на 2016 г. средствата в размер на 3 143 185 лв. не са възстановени на НИС, въпреки необходимостта от средства за изпълнението на проектите на института.

Средствата, предоставяни по международни проекти и програми от Европейския съюз по своята същност са целеви и не могат да бъдат използвани за други цели освен за тези, за които са предназначени. Използването им за други цели възпрепятства плащането на разходи по международни проекти и създава предпоставки за налагане на финансови корекции и наказателни лихви. Допуснато е отклонение по характер.

Друг щокиращ пример от одитния доклад на СУ е свързан с оборотната ведомост.

„В оборотната ведомост от счетоводния софтуерен продукт, преди приключвателните операции, сумата на сметките от раздел 6 е общо в размер на 56 303 698 лв. Общата стойност на приключените по раздел 6 сметки е 71 234 826 лв.

В оборотната ведомост от счетоводния софтуерен продукт, преди приключвателните операции, сумата на сметките от раздел 7 е общо в размер на 46 804 689 лв. Общата стойност на приключените по раздел 7 сметки е 139 669 594 лв.“

След изготвяне на ГФО за 2016 г., без документално основание са взети неправилни счетоводни операции на обща стойност 27 976 739 лв., неотразени в макета на обобщена оборотна ведомост на университета.

 

 

Категории Акцент, Общество, ПариЕтикети , , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *