Лозан Панов не е подал декларация пред Сметната палата

Лозан Панов не е подал декларация пред Сметната палата

Лозан Панов е сред неподалите декларация пред Сметната палата, става ясно от сайта на институцията. Общо 48 души от списъка със задължение да подават декларации не са сторили това в нужния срок. От тях 19 са членове на ръководни и контролни органи на политически партии, петима са народни представители,  10 са кметове, заместник – кметове и председатели на общински съвети и 14 са от други категории задължени лица.

Сред по-известните имена са Ана Баракова, народен представител, Кристиян Богоев – областен управител на Варна, Милен Керемедчиев от Движение България на гражданите.

Глобата за неподаване на такава декларация е от 1000 до 1500 лв. , припомнят от Сметната палата. При повторно нарушение глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.

В случаите на неподаване на декларация от лицата, попадащи в обхвата на закона, Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Категории ОбществоЕтикети ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *