НСИ: Близо 31% от българите са икономически неактивни

НСИ: Близо 31% от българите са икономически неактивни

Безработицата намалява в по-голяма степен при мъжете

 

30.8% от населението на възраст между 15 и 64 години е икономически неактивно. Коефициентът на икономическа активност е 69.2%, което е с 0.9 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2016 година.

Коефициентът на безработица е 6.9%, или с 1.7 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2016 година, съобщиха от НСИ. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 422.5 хил., или 30.8% от населението в същата възрастова група. От тях 132.1 хил., или 9.3%, са обезкуражени лица.

През първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица е 3 036.7 хил., от които 1 624.7 хил. са мъже и 1 412.0 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 50.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта.

При мъжете този дял е 55.7%, а при жените – 44.7%. През първото тримесечие на 2017 г. в сектора на услугите работят 1 937.7 хил., или 63.8% от всички заети лица.

В индустрията са заети 904.2 хил. души (29.8%), а в селското, горското и рибното стопанство – 194.8 хиляди (6.4%). От всички заети 3.6% (110.6 хил.) са работодатели, 7.4% (225.9 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88.2% (2 679.3 хил.) – наети лица и 0.7% (20.9 хил.) – неплатени семейни работници.

Около три четвърти от наетите лица – 2 016.5 хил. (75.3%), работят в частния сектор, а 662.8 хил. (24.7%) – в обществения. С временна работа са 94.4 хил., или 3.5% от наетите лица.

През първото тримесечие на 2017 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 967.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 64.3% (68.1% за мъжете и 60.6% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 38.9% (44.6% за мъжете и 32.9% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 68.6%, съответно 72.6% за мъжете и 64.6% за жените. Спрямо първото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-висок с 2.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 2.4 процентни пункта, а при жените – с 1.8 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 541.2 хил., или 55.2% от населението в същата възрастова група (59.5% от мъжете и 51.3% от жените). В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 – 64 години се увеличава с 2.4 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 2.9 и 1.8 процентни пункта.

През първото тримесечие на 2017 г. безработните лица са 224.4 хил., а коефициентът на безработица – 6.9%. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 55.2 хил., а коефициентът на безработица – с 1.7 процентни пункта.

През същия период безработицата намалява в по-голяма степен при мъжете, като коефициентът на безработица достига 6.8% за мъжете и 6.9% за жените. От общия брой на безработните лица през първото тримесечие на 2017 г. 119.0 хил. (53.0%) са мъже и 105.4 хил. (47.0%) – жени. От всички безработни 12.5% са с висше образование, 48.7% – със средно, и 38.8% – с основно и по-ниско образование. През първото тримесечие на 2017 г. продължително безработни (от една или повече години) са 122.2 хил., или 54.4% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.7%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. намалява с 1.1 процентни пункта.

По пол коефициентът на продължителна безработица е 3.9% за мъжете и 3.6% за жените. От общия брой на безработните лица 33.0 хил., или 14.7%, търсят първа работа. През първото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 10.8% (11.1% за мъжете и 10.4% за жените). В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. стойността на този коефициент е по-ниска с 3.1 процентни пункта, като намалението е по-голямо при мъжете в сравнение с жените (съответно 4.7 и 0.7 процентни пункта).

БГНЕС

 

Категории Общество, ПолитикаЕтикети , , , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *