Запазване на данъците и спад на държавния дълг обещава Министерството на финансите

Запазване на данъците и спад на държавния дълг обещава Министерството на финансите

Борбата със сивата икономика е приоритет за приходната част на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.

Запазване на сегашната данъчна политика, укротяване на бюжетния дефицит и понижение на държавния дълг като част от Брутния вътрешен продукт (БВП). Това са част от основните точки в публикуваната от Министерството на финансите средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.

Според документа данъчната политика за периода 2018-2020 г. е насочена към утвърждаване на ефективна данъчна система, предоставяща макроикономическа и бюджетна стабилност в средносрочен и дългосрочен план. „В средносрочен план не се предвиждат значителни промени на основните данъци и ставки при запазване на данъчната система и ниския дял на преразпределения от държавата БВП“, пише в прогнозата.

С оглед поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи при запазване на тежестта на данъчното облагане, основна цел на данъчната политика за периода 2018-2020 г. е повишаването на събираемостта и намаляването на дела на сенчестата икономика, както и намаляването на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите.

В бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г. целта за дефицита по консолидираната фискална програма за 2018 г. и 2019 г. се запазва съответно на 1 % от БВП и на 0.5 % от БВП в съответствие със заложената в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година. За 2020 г. е планирано постигането на балансиран бюджет.

Общото ниво на приходите по КФП в средносрочен план се предвижда да бъде в диапазона 36.5-36.6 % от БВП. Възможностите за финансиране на публични разходни политики са ограничени в рамките от 37.5% от БВП през 2018 г. до 36.5 % от БВП през 2020 година.

Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за периода 2018-2020 г., съотношението на държавния дълг към прогнозния БВП се очаква да отбележи спад и да достигне до ниво от 22.3 % към края на периода в резултат основно на погашения по дълга в обращение.

Категории Акцент, ИкономикаЕтикети , , , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *