Синдикът на КТБ пусна списък на големите длъжници

Синдикът на КТБ пусна списък на големите длъжници

Синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) публикуваха списък с фирмите и гражданите, които имат просрочени кредити към банката.

Изброени са кредитите със значителни размери от порядъка на няколко десетки милиона.

Списъкът е от 17 дружества, сред които най-едрият кредит е на „Петрол“ АД. Задълженията по активни кредити са на  компании от групата на „Петрол“ – „Нафтекс“ със задължения от около 140 млн. лева и „Арвен“ АД – с около 53 млн. долара.

„Срещу длъжниците на КТБ АД (н), които са получили значителни суми от банката и отказват да ги възстановят, синдикът КТБ АД (н) е предприел всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити. Въпреки предприетите действия някои длъжници на КТБ АД (н) освен че не погасяват доброволно своите задължения към банката, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица, с които затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността“, пишат синдиците.

В документа, изготвен от синдиците на КТБ, се посочва:

– Дружествата от групата „Петрол“, които имат задължения по активни кредити към КТБ АД (н), са: „Нафтекс Петрол” ЕООД, който е длъжник на КТБ АД (н) по 3 договора за кредит с общ размер на задълженията от около 140 млн. лева (за част от дълга солидарни длъжници са „Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж“ ЕООД) и „Арвен” АД, който е длъжник на КТБ АД (н) по договор за банков кредит за сумата от около 53 млн.щ. долара (по дълга поръчители са „Нафтекс Петрол” ЕООД и „Елит Петрол” АД, а заложен длъжник е „Петрол Транс Експрес” ЕООД).

– „Дунарит“ АД е било длъжник на КТБ АД (н) по 4 договора за банкови кредити в размер на 86 млн. лева, погасени изцяло с прихващания (извършени и осчетоводени в периода на квестурата на банката).

– „БТК“ ЕАД и свързаните с него дружества в Люксембург и „Кръшър Инвестмънт Лимитид“ (“Crusher Investment Limited”) не дължат на КТБ АД (н) суми по договори за  банков кредит, с изключение на участието на банката в мостовия заем (заедно с банка „ВТБ Кепитъл Пи Ел Си“ (VTB Capital PLC)), погасен вследствие на действията на „ВТБ Кепитъл Пи Ел Си“ през м.август 2016 г., а именно – извършената публична продан.

– Към 07.10.2016г. просрочените и неплатени задължения на „Костенец ХХИ“ АД, към КТБ АД (н) са около 12,9 млн.евро по 3 договора за банкови кредити. Тези кредити са погасени чрез прихващания, извършени с цедирани на това дружество вземания от вложители в банката.

– Към 09.06.2016 г. просрочените и неплатени задължения на „Издателско-полиграфически комплекс Родина“АД, към

КТБ АД (н) са около 67 млн. лева по 2 договора за банков кредит.

– „Рубин“ АД, е обявен в несъстоятелност още на 16.07.2012г. Към това дружество КТБ АД (н) продължава да има вземане за дължими лихви по облигационна емисия корпоративни облигации.

– Предприятието „Гипс“ АД, с. Кошава, е длъжник на КТБ АД (н) със задължения в общ размер около 37 млн. лева по договори за банкови кредити и анекси към тях, които банката е обявила за предсрочно изискуеми. По тези договори за банков кредит банката няма надлежно учредени обезпечения.

– Русенска корабостроителница -Запад“ АД е длъжник на КТБ АД (н) по договор за кредит за сума от около 30 млн. евро. Дружеството е придобило търговското си предприятие от „Русенска Корабостроителница“ ЕАД, регистрирано на същия адрес, чрез Договор за прехвърляне на търговско предприятие от 28.02.2014 г.

– „Технологичен център -Институт по микроелектроника – (ТЦ-ИМЕ)” АД, е длъжник на КТБ АД (н) по договори за заем на финансови инструменти, по които дължи около 88 млн. евро.

– „Партнер Лизинг“ АД има изискуеми задължения към КТБ АД (н) по общо 27 бр. договори за банков кредит, при размер на експозицията приблизително 130 млн. лева.

– „Хелт енд Уелнес“ АД е едно от дружествата – длъжници на КТБ АД (н) с големи кредитни експозиции – 40 млн. лева. Същото притежава множество недвижими имоти (хотели, земеделска земя и други имоти), в цялата страна, придобити/реализирани изцяло със средства с произход КТБ АД.

– Вземането на КТБ АД (н) от „Сана спейс хотел Хисаря“ АД е в размер на 41,5 млн. лева по 2 договора за кредит и един договор за встъпване в дълг по договор за кредит на „Корси Маунтин Рисорт“ АД. Дружеството притежава множество имоти –хотели в страната.

– Вземането на КТБ АД (н) от „Корси Маунтин Резорт“ АД е в размер на 90 млн. лева по 3 договора за банков кредит. Дружеството не поддържа офис на адреса си на управление.

– КТБ АД (н) е кредитор на длъжника „Симпролит-БГ“ АД по 2 броя Договори за банков кредит, в общ размер от около 6,7 млн. евро.

– „Техномаркет България“ АД няма към момента непогасени задължения към КТБ АД (н). „Техномаркет България“ АД е било длъжник на КТБ АД (н) по 2 договора за банкови кредити, съответно за 5 млн. евро и 3 млн. евро (последният кредит е бил закупен от КТБ АД (н) от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД чрез договор за цесия). Задълженията и по двата кредита са погасени с прихващания, основно с вземания на групата „Миролио“ по депозити в банката (прихващането е извършено по време на квестурата на банката).

– Рубин Инвест“ АД, е било длъжник на КТБ АД (н) по 3 договора за банкови кредити-за 17,8 млн. лв., за 7 млн. лв. и за 4 млн. евро.

Категории Пари

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

1 коментар към “Синдикът на КТБ пусна списък на големите длъжници”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *