37 тежко болни  пациенти остават на произвола на съдбата

37 тежко болни пациенти остават на произвола на съдбата

Медицинският Център за интегративна медицина е заличен от регистъра на здравните заведения

Странен казус предстои да се разгледа от столичната районна прокуратура Там са постъпили два напълно противоположни сигнали, свързани с дейността на Медицински център за интегративна медицина. Първият е от управителите на Центъра – проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов и д-р Христо Дамянов, д.м., които обвиняват Изпълнителната агенция „Медицински одит” и Столичната Регионална здравна инспекция   в престъпни действия и на практика опит за убийство на 37 тежко болни  пациенти. От друга страна от Столичната инспекция също има сигнал, че Медицинският център за интегративна медицина продължава да лекува  болни хора, въпреки че е издадена заповед от инспекцията за заличаване удостоверението на същия център в регистъра на здравните заведения, т.е. за лишаване от право на дейност.

Какво всъщност се случва?

На 16 март т. г. в мястото, където лекари оказват помощ на пациенти чрез методите на интегративната медицина е извършена проверка от  служители на Изпълнителна агенция „Медицински одит”. Протоколът с резултатите от проверката обаче не е връчен по надлежния ред на управителите на Центъра и на практика е нарушена наредбата  за условията и реда за извършване на проверки  в лечебните заведения от „Медицински одит”. Издадено е междинно становище, което е изпратено в Столичната Регионална здравна инспекция. Проблемът е, че  управителите на Медицинския център не са видели нито протокола от „Медицински одит”, нито междинното становище, нито издадената по-късно заповед на Столичната инспекция за заличаване удостоверението на това звено за интегративна медицина в регистъра на здравните заведения. По-късно е извършена  проверка от инспекцията и е издаден протокол, в който се казва, че въпреки заличаването на Центъра от регистъра на здравните заведения, това звено продължава да работи.

Какви са последиците?

В момента лекарите работят под напрежение и не е изключено при този натиск да допуснат грешки. Ако пък бъде закрит Центърът, повечето пациенти са обречени, защото са с онкологични заболявания в напреднал стадий, с изчерпани възможности за лечение чрез методите на официалната медицина, описани в утвърдените медицински стандарти. Така се нарушават законните им права, тъй като болните хора имат право на защита на живота и здравето им, съгласно Конституцията на Република България, чл. 51 (3), където е записано:  „Държавата закриля здравето на гражданите”. Нарушено е правото на  пациентите на палиативни грижи, съгласно чл. 95 (1) на Закона за здравето. Там е записано: „ При нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза пациентът има право на палиативни медицински грижи”. При това хората се лекуват в Медицинския център за интегративна медицина по техен избор и решение, след като са подписали декларации за информирано съгласие. Терапията им се провежда по методи, които се практикуват в САЩ и в Европейския съюз. Такива специализирани клиники за алтернативно и интегративно лечение  в момента функционират в Германия и Швейцария. В Медицинския център у нас се работи в съответствие със световната практика под ръководството на д-р Христо Дамянов, който има правоспособност за лечение в областта на медицинската онкология. В Центъра действа утвърден от Столичната инспекция Правилник, в който е включена дейност – „интегративна медицина”. И най-важното – резултатите от лечението на пациентите  в този център са световно признати. Част от тях са публикувани в престижни медицински списания и се докладват на международни конференции. Не случайно предстои да се проведе в България ХII Световна конференция по инсулин-потенцирана терапия. Датата на този форум е октомври 2016 г. , а мястото е Центърът, която  може да бъде закрит, без оглед на факта, че пациентите имат съществено подобрение на състоянието си в резултат от приложеното лечение, без да се вземе под внимание и тяхното протестно писмо.

Какво би могло да се направи?

Проблемите биха били по-малко, ако се създаде и влезе в сила Наредба за палиативните грижи, съгласно изискванията на чл. 96 (3) на Закона за здравето, ако се регулира законово и нормативно практиката на алтернативни, допълнителни  методи за лечение, които са утвърдени от Световната здравна организация и европейските регулации. Би следвало да се предвиди в националното законодателство и нормативна база в съответствие с Директива 83 от 2001 г. и Регламент No 726 от 2004 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, определящи понятието „състрадателно лечение” на тежко болни хора.

Постъпващите за лечение в Центъра не би следвало да  се дискриминират

по признак „увреждане” и това да става чрез „трайна липса на интерес за уреждане на състрадателно лечение”. Изключително неетично е също погазването на Кодекса на професионалната лекарска етика, където е записано : „Лекарят има право да защитава интересите и потребностите на пациентите си пред всички лица и институции, които биха отказали или ограничили грижата за болни, ранени или излежаващи наказания лица”. Това се отнася, както за практикуващите медици, така и за лекари, заемащи административни длъжности. Но очевидно Кодексът не се спазва.

След като получават информация за заличаване на удостоверението на Центъра в регистъра на здравните заведения, управителите подават в Столичната инспекция писмено искане за указания –

как да осигурят лечение на пациентите, в случай на закриване

Искането е на основание чл. 24 на Кодекса за професионалната етика, който гласи: „Лекуващият лекар води медицинско досие на пациента и отговаря за неговото съхранение.  В случай че се оттегли, той е длъжен да осигури непрекъснатост в лечението, като представи цялата необходима информация на лекаря, който ще го замести”. Това свое искане управителите на Центъра са отправили официално до министъра на здравеопазването, парламентарната комисия по здравеопазване, изпълнителния директор на агенция „ Медицински одит”, директорите на Столична Регионална здравна инспекция, Столичната онкологична болница и Сити Клиник. От парламентарната комисия по здравеопазване са отговорили, че не могат да вземат отношение, поради обстоятелството, че съгласно Конституцията, България е правова държава и има разделение на властите. От Министерството на здравеопазването и от „Медицински одит” няма отговор до днес. А от Столичната инспекция е написана   декларация, че животът и здравето на болните не представляват интерес за тях. За последните факти коментарът е излишен.

Още по темата:

Що е медицински фашизъм? Скритата цел на стандартите

Групово убийство чрез нормативен акт

Пациенти към премиера: Подписват ни смъртната присъда

Лечението на рака е изкуство

 

Категории Моделът

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *