Страдалец ли е българският мъж?

Страдалец ли е българският мъж?

Болестите от тютюнопушенето засягат по-често силния пол. 69 на сто от мъжете преживяват стрес, ако жената ги изпреварва в кариерата

Според генетиците още от раждането си мъжът е закодиран да бъде по-неустойчив. В женските поло­ви клетки има две хромозоми – XX. Те са големи, с много гени. В мъжките полови клетки до хромозомата – Х има по-дреб­на – У. Допуска се, че тя е мутант в исто­рическото развитие на човечеството. Гените в нея са по-малко. Но от раждането на момчето се внушава някакво предимство на неговия поп. „Защо хленчиш? Нали си мъж!" – повтарят възрастните. Подобно възпита­ние се оказва полезно – когато момчето порасне, то поема грижата да изработва ос­новната част от доходите на семейството. Еманципа­цията не успя да разруши това разбира­не. В нашия народ то е дълбоко вкоре­нено и не се е променило много от вре­мето на железния светилник до днес. Може би затова

стресът и безработицата са трагедия за семейния мъж

Според проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве, при работа 22% от хората в Европейския съюз са стресирани на работното си място. Това се дължи на несигурността и многобройните изисквания, които се поставят пред служителите. За съжаление стресът не изчезва, когато човек остане без работа. Напротив, многократно нараства. Дори, ако е подкрепян духовно и ма­териално от съпруга, родители и прияте­ли, мъжът е склонен да приема всяка по­мощ като подаяние, упрек, плесница. Няма нищо по-жестоко от уязвеното мъжко самочувствие. И докато жената по-лесно може да се задоволи с грижите за деца­та, съпруга и дома си и да загърби вся­какви професионални изяви, то мъжът не се отказва от работата и кариерата си. Той не е склонен да отхвърли своята роля на осигурител на семейните блага, Страда, ако трябва да я отстъпи на съп­ругата си. Въпросът „Къде да си намеря работа?" се превръща за него в патоло­гична доминанта, която стеснява съзна­нието му, блокира способността му за други усещания и води до тежки, поня­кога нелечими страдания.

Как изглежда всичко това, измерено в цифри (данните са от изследване на Регио­налното бюро за Европа на Световната здравна организация):

•  69 на сто от мъжете преживяват стрес, ако жената ги изпреварва в кариерата;

• 64 на сто губят хладнокръвие, ако жената печели повече;

• 48 на сто се чувстват с опънати нерви, ако жената е принудена да работи, защото иначе семейството не може да се издържа.

• Сред безработните мъже заболеваемостта и смъртността са по-високи, отколкото сред безработните жени.

Обикновено появата на болестите е ре­зултат от съчетанието на стреса с други вредни условия. Много от тези фактори засягат по-сериозно мъжете. Например,

тютюнопушенето

е съществена причина за възникване на злокачествени заболя­вания. Въпреки че днес то не е на мода, според статисти­ките, в целия свят пушат 50 на сто от мъ­жете и 30 на сто от жените. Резултатите от проучвания  у нас сочат, че в България пушат 40-48 на сто от мъжете и 13-12 на сто от жените. Други данни – на Националния статистически институт показват, че 51,7% от мъжете в България са пристрастени към никотина. Оче­видно опасностите от тютюнопушенето (сърдечен инфаркт, хроничен бронхит, белодробен емфизем, язвена болест, карцином) засягат повече силния пол. Американски и английски учени отдавна са доказали, че при мъжете ракът на белия дроб се развива 10 пъти по-често; смър­тността в 40 на сто от случаите на рак (за всичките му локализации) при мъже­те е свързана с тютюнопушенето. Цигарите намаляват съп­ротивителната способност към инфек­ции, засилват влиянието на професио­налните вредности. Това особено се от­нася за мъжете, които работят в среда, замърсена с прах, тежки метали, радио­активни вещества.

Нередовното и непълноценно хранене

е също сериозна заплаха за здравето. По-уяз­вими пак са мъжете. Те по-често от же­ните се хранят извън семейството. За­куската им обикновено се състои от кафе и цигара, а обедът – от сандвич, погълнат на крак Вечерята обаче е обилна. Предпочитат се животинските мазнини и тлъстите меса. Гот­варската сол и черният пипер се консумират без ограничения. Не случайно 75 на сто от мъжете между 45 и 54 г. са с наднормено тегло, което е бич за здра­вето. В същото време плодовете не се прие­мат за сериозна храна, а когато са скъпи почти не се употребяват. Не се консумират и достатъчно зеленчуци. Поемат се по-малко витамини, минерални соли, микроелементи, което нарушава в организма жизнено важни функции. Всички слабости в храненето на българина създават условия за поява на гастрит, язва и много още храносмилателни увреждания, сърдечно-съдови заболявания, обменни и други нарушения.

Травматизмът

продължава да взема жертви.  Според данни на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Пирогов” значителна част от травмите са  получени  при пътнотранспортни произшествия. Неизправните технически  средства в производството също нанасят  травми. Застрашително се разраства битовият травматизъм, към който се отнасят побоите, нараняванията от остри предмети и огнестрелно оръжие. Сред пострадалите от огнестрелно оръжие, жените са по-малко. Убиват се и се инвалидизират главно мъже в най-активната им възраст – от 30 до 50 години. Точно в тази възраст мъжете не се грижат за здравето си. Те отлагат прегледа си при лекар два пъти по-често, отколкото жените, показват световните статистики.

Какъв е изходът?

Може би на българския мьж са нужни по-силни вътрешни опори. Най-общо – тряб­ват му вяра, надежда и любов. Вяра в собствените му сили, надежда, че в живота си той ще постигне желаните от него цели. Нужни са му  любов към близките, приятелите, себеподобните. През миналите столетия вътрешните опори на мъжа са били по-здрави.Това е едно от обясненията на факта, че до началото на XX век мъжете са живели по-дълго от жените, според проучванията на доц. Пенчо Балабанов. Днес продължигелността на живота рязко се е увеличила, но за разлика от миналите столетия мъже живеят по-кратко от жените. Специалитите допускат, че в бъдеще тази тенденция ще се запазва, въпреки успехите на  трансплантологията, кардиохирургията, генетиката и много други науки.  Какво ще се случи, когато мъжете намалеят? От историята е известно, че след войните се раждат повече момчета. Биологичното обяснение на този факт е, че при гладуване и недохранване се променя вагинална среда у жената и така се създават условия за раждане на деца от мъжки пол. Учените не изключват и други причини за това компенсаторно явление.

Изглежда, че е недопустимо да се наруши грубо равновесието между половете, както в света, така и у нас, въпреки многобройните страдания и проблеми на българските мъже. Но още много от тях могат сами да съкратят земния си път поради нездравословен живот и липса на силни вътрешни опори. Дано  тази прогноза не се сбъдне.

Категории Практикум

Автор: Ваня Шипочлиева

Д-р Ваня Шипочлиева, д.м. е завършила медицина във ВМИ  - София и журналистика в СУ "Св. Климент Охридски". Придобила е специалност по социална медицина и организация на здравеопазването. Защитила е дисертация за ролята на медиите в процеса на здравната реформа. Автор е на стотици публикации в научни и популярни издания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *