СЕМИНАР „ИНОВАЦИИТЕ КАТО ЕЖЕДНЕВИЕ“

СЕМИНАР „ИНОВАЦИИТЕ КАТО ЕЖЕДНЕВИЕ“

От 22 март до 24 март 2016 г. в гр. Вършец се проведе Семинар „Иновациите като ежедневие“, организиран от Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) към БАН.

СЕМИНАР „ИНОВАЦИИТЕ КАТО ЕЖЕДНЕВИЕ“

От 22 март до 24 март 2016 г. в гр. Вършец се проведе Семинар „Иновациите като ежедневие“, организиран от Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) към БАН. Целта на семинара е усъвършенстване на иновационния потенциал на ИФТТ чрез предоставяне на практически знания за трансфер на технологиите, финансиране и трансформиране на научните идеи в бизнес проекти. Над четиридесет млади учени от ИФТТ изслушаха лекциите на специалисти от Белгия, Холандия и България, свързани с добрите практики и възможностите за финансиране на иновациите.

 

Семинарът бе открит от Координатора на ИНЕРА акад. Александър Г.  Петров, който представи проекта ИНЕРА и възможностите за финансиране на научни проекти. Директорът на дирекция „Наука“ при Министерството на образованието и науката Златина Карова запозна младите учени с условията за участие в конкурсната програма Наука и образование за интелигентен растеж (НОИР).

 

Барт де Йонг, мениджър технологичен трансфер, Иновационна лаборатория към Технологичен университет, Айндховен – Холандия, представи най-добрите практики в TU/e Айндховен в сферата на технологичния трансфер. Д-р Катрин Мьовис, старши мениджър интелектуална собственост, бизнес и проучване в IMEC – Белгия, представи на участниците в семинара процеса на адаптиране на иновациите към строги бюджетни ограничения. Димитър Платников, старши експерт, Отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на Оперативната програма”, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, представи възможностите за финансиране на иновационната и научно-приложната дейност по ОПИК. Елица Караджова, главен изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на консорциум за изследване, развитие и иновации, разказа за първият научно-технологичен парк в България и възможностите за съвместно сътрудничество. Добрин Миревски, бизнес мениджър и консултант, сподели своя опит за пътя от изследванията до реалния бизнес и възможностите за продажбата на идеи. Иван Давидов, финансов консултант и управленец на проекти финансирани от международни донори, разясни механизмите за финансиране на проекти в подкрепа на учените и научните звена за трансфер на технологии и възможностите за участие в проекти по „ХОРИЗОНТ 2020”.

Семинарът е осъществен в рамките на Европейския проект ИНЕРА „Повишаване на научния и иновационния капацитет на ИФТТ – БАН в областта на многофункционалните наноструктури“, (http://www.inera.org) на 7-ма рамкова програма.

 

WORKSHOP "INNOVATION AS USUAL"

The Institute of Solid State Physics (ISSP) at the Bulgarian Academy of Science organized from 22 March to 24 March 2016 in Varshets a workshop titled "Innovation as usual" with the aim of improving the innovation potential of the Institute by providing practical knowledge about technology transfer, financing and transformation of scientific ideas into business projects. More than forty young scientists from ISSP attended lectures presented by experts from the Netherlands and Bulgaria related to best practices and funding opportunities for innovation.

The INERA Project Coordinator Acad. Alexander G. Petrov opened the event by presenting the Project and potential possibilities for realization of scientific ideas and technology transfer. The representative of the Technical University Eindhoven, Netherlands, Bart de Jong – Technology Transfer Manager at the Innovation Lab of TU/e, presented his longstanding experience and best practices at the University's Department in the field of technology transfer and valorisation of research products. Dimitar Platnikov, senior expert in programming, monitoring and evaluation of the Operational Programme at DG "European Funds for Competitiveness" at the Ministry of Economy, presented funding opportunities for innovation and applied science activities under OP "Competitiveness and Innovation" 2014 -2020. Elitsa Karadjova, CEO and Chairman of the Board of Directors of the Consortium for Research, Development and Innovation, Sofia Tech Park, talked about the mission, goals and activities of the first Technology and Innovation Network (T+IN) in Bulgaria as a bridge between science and business. Dobrin Mirevski, business manager and consultant, shared his experience on the road from research to real business opportunities for selling ideas. Ivan Davidov, financial consultant and manager of projects funded by international donors, elaborated on funding mechanisms and in particular budgeting research projects, as well as opportunities to participate in projects under the 'Horizon 2020' and other European and national programmes.

The workshop was wrapped up with a discussion around "Point Break. Learning to surf" moderated by Christina Koycheva – INERA IP manager. The main discussion point was the active position in search for funding for realization of ideas and turning them into innovative products that market economy requires from scientists.

The workshop was implemented within the European project INERA "Increase of research and innovation capacity of ISSP – BAS in the field of multifunctional nanostructures", (http://www.inera.org) part of the 7th Framework Programme.

 

 

Категории Общество

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

1 коментар към “СЕМИНАР „ИНОВАЦИИТЕ КАТО ЕЖЕДНЕВИЕ“”

  1. Елица Караджова е доста далече от тези длъжности, далече от правото, така че постът,който заема, не е за нея. Доста посредствена и елементарна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *