Щастието в света леко се топи, но преобладава

УИН „Галъп интернешънъл“

Щастието в света леко се топи, но преобладава

Колумбия е най-щастливата страна в света, следвана от Фиджи, Саудитска Арабия, Азербайджан и Виетнам, докато Ирак е най-малко щастливата

Годишното глобално изследване на УИН/“Галъп интернешънъл“, наречено „Край на годината“, разкрива, че живеем в свят на противоречиви надежди, щастие и отчаяние.

Асоциацията УИН/“Галъп интернешънъл“, световен лидер в пазарните проучвания и изследвания на общественото мнение, публикува глобално изследване „Край на годината“, което проучва перспективите, очакванията, възгледите и убежденията на 66 040 души от 68 страни по целия свят.

Ето основни акценти от изследването:

·         66% от хората по света казват, че се чувстват щастливи. През миналата година този процент бе 70, а 23% не са нито щастливи, нито нещастни, докато 10% се чувстват категорично нещастни;

·         Нетната глобална стойност на щастието (щастието минус нещастието) е 56%;

·         Колумбия е най-щастливата страна в света (85% е нетната стойност на щастието), следвана от Фиджи, Саудитска Арабия, Азербайджан и Виетнам, докато Ирак е най-малко щастливата страна за втора година (-12% нетна стойност на щастие);

·         45% от света са оптимисти за икономическите перспективи през 2016 г.; 22% са песимистите, а 28% са на мнение, че няма да има промяна в икономиката;

·         Най-оптимистичната страна относно икономическия просперитет в предстоящата 2016 г. е Нигерия (61% нетна стойност на икономическия оптимизъм), следвана от Бангладеш, Китай и Виетнам. В другия край на тази класация е Гърция, която е най-песимистичната страна (-65% нетна стойност на икономическия оптимизъм).

·         Малко над половината (54%) вярват, че 2016 г. ще бъде по-добра от 2015 г., 16% смятат, че ще е по-лоша, а 24% са на мнение, че ще е същата като 2015 г.

·         Бангладеш, Китай, Нигерия, Фиджи и Мароко са най-обнадеждените нации, докато в Италия споделят най-малко надежда.

Щастлив свят през 2015 г.?

В края на 2015 г. 66% от респондентите в изследването на УИН/“Галъп интернешънъл“ заявяват, че са щастливи. Отбелязва се лек спад спрямо 2014 г., когато 70% декларираха, че са щастливи. От всички анкетирани 66 040 души 10% казват, че са били нещастни, което е с 4 процентни пункта повече от 2014 г.

Висок икономически оптимизъм по света

Проучването сочи, че 45% от света е оптимистично настроен по отношение на перспективите пред икономиката през 2016 г. – делът на оптимистите е двойно по-голям от дела на песимистите (22%). Не е изненадващо, че Гърция е най-песимистичната страна (-65% нетна стойност) – като се има предвид нейното тежко финансовото състояние. Най-оптимистичната страна по отношение на икономиката е Нигерия (61% нетна стойност).

Младежите по света са и значително по-оптимистично настроени, отколкото по-старото поколение: 31% е нетната стойност на икономическия оптимизъм сред анкетираните под 34-годишна възраст, а сред тези над 55 години тя е едва 13%.

Високо ниво на надежда сред т.нар. стремящи се нации

Като част от анализа, УИН/“Галъп интернешънъл“ категоризира страните в света в три групи: проспериращи (Г-7); развиващи се (оставащите държави от Г20 – като изключим тези Г7) и стремящи се – всички останали. Въпреки че нивата на доходите между тези три групи показват огромна разлика, то нивото на щастие, измерено в нетни стойности, във всичките три е подчертано високо: проспериращи – 42%, развиващи се – 59% и стремящи се – 54%.

Все пак надеждата и икономическия оптимизъм варират значително в различните групи. Според глобалното проучване, проспериращите нации показват най-ниско ниво на надежда и икономически оптимизъм – нетни стойности съответно 6%  и -16%, за разлика от развиващите се страни, които са много по-обнадеждени за бъдещето и далеч по-оптимистично настроени за перспективите пред икономиката  –  в проценти съответно 50% и 36%. По тези показатели стремящите се нации са в средата между горните две групи – надежда: 29% нетна стойност, и икономически оптимизъм: 16% нетна стойност.

Къде е България

По отношение на щастието през отминаващата година България е на последните места в света с 39% определящи се като щастливи, 9% – нещастни, 47% оставащи в средата, а останалите се затрудняват да отговорят. Така нетната стойност (дялове на щастливите минус дялове на нещастните) за България е 30%.

Очакванията на българите за започващата 2016 г. пък са в дялове 19% оптимисти, 20% песимисти, 43% неутрални и 18% затрудняващи са да отговорят. Така с нетна стойност (оптимисти минус песимисти) от -1% България остава в негативната част на „класацията”, макар и далеч от крайности.

13% у нас очакват 2016-а да бъде година на икономически подем, а 24% – на икономически трудности. Така нетната стойност е – 11% 44% смятат, че ще е същата като 2015 г., а 18% не дават отговор.

Общата тенденция за България е за намаляване на дела на негативно отговарящите в сравнение с края на 2014 г. Вероятно 2015 г. е била по-спокойна в очите на българите на фона на по-бурната 2014 и 2013 г.

Жан-Марк Леже, президент на УИН/“Галъп интернешънъл“, коментира: "2015 г.  беше бурна година за мнозина по целия свят, въпреки че светът остава до голяма степен едно щастливо място. 45% от света са оптимистично настроени по отношение на икономическите перспективи за 2016 г. –  има нарастване от 3 пункта  в сравнение с миналата година. "

 

Данните в класацията са т.нар нетни стойности, т.е. от дяловете на положително отговарящите се вадят дяловете на отрицателно отговарящите. Нетната стойност е разликата между двете. Тя може да е положително или отрицателно число.

Категории Конфликти

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *