Авторитети възразяват срещу опитите на министър Танев да заличи професията „Архивист“

Терминаторът Танев

Авторитети възразяват срещу опитите на министър Танев да заличи професията „Архивист“

Становището на доц. Тодор Попнеделев – декан на Историческия факултет

"Чест прави на „Студия Трансмедия“, че дава трибуна и гласност на този сериозен проблем и че е потърсил експертното и професионално мнение на един от най-ярките представители на съвременната архивна мисъл – проф. д-р Андриана Нейкова.    В случая се посяга не просто върху едно професионално съсловие, а върху цялото ни общество. Професията на архивиста е професия на бъдещето, защото неговата съвременна мисия е на селектор, архитект и медиатор на колективната историческа памет. Най-новите стратегии и политики за развитието на архивите, като институти на колективната историческа памет, са по посока на възможно най-мащабно и цялостно архивиране на обществените процеси. Целта е опазване на цялото видово многообразие от документални свидетелства с историческа ценност, в това число и електронните документи. В този смисъл трансформациите в архивната и технологичната парадигма влияят по особен начин върху професионалната дейност и компетенциите на архивистите. При тези условия архивистът се оказва пряк участник в процесите по формирането, съхраняването и ефективното използване на публичните документални и архивни ресурси, а самата професия придобива все по-универсален характер. Функциите на архивиста плавно се трансформират. От „пазител на документи“ той се превръща в активен посредник при изграждането на колективната памет на обществото за цели извън тези на изследователите – защита на гражданите, на правата на човека, на демократичните ценности, осигуряване отчетност и прозрачност в управлението, и др. Логично, посочените действия на МОН, предизвикват основателна тревога у представителите на архивното съсловие, още повече, че непрекъснато общественият интерес се фокусира върху професионалното образование. Питам се, употребявайки думите от проекто-нормативните актове, какво се постига със „заличаването“ и „премахването“ на архивистите от Списъка на регулираните професии? Всъщност синоним на двете думи е „унищожаване“. На практика посягаме върху националната си памет, респективно кого и какво унищожаваме – архивистите или всичко свързано с думата „националност“, ако тя все още има някакво значение в нашата съвременност!?"

доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева, преподавател по "Архивистика" в ПУ, Филиал-Смолян и хоноруван такъв в ПУ
04.01.2016"

Верни на ангажимента си към нашите читатели, продължаваме да публикуваме становищата на експертите, компетентни как да запазим националната си памет, съхранявайки научния, и човешки потенциал, свързан с Националния архивен фонд. Трябва ли да припомняме на министър Танев, че това е елемент от националната ни сигурност. След като Студия Трансмедия запозна с проблема преподавателите от Историческия и Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", получихме гледната точка на доц. Тодор Попнеделев – декан на Историческия факултет. Очакваме и становището на проф. Димитър Денков – декан на Философския факултет.

 

До проф. Тодор Танев

Министър на образованието и науката на Република България

 КОПИЕ

ДО:

проф. Анастас Герджиков

Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

ДО:

г-жа Милена Дамянова

Председател на Комисия по образованието и науката

към Народното събрание на Република България

ДО:

доц. Михаил Груев

Председател на Държавна агенция „Архиви“ към МС

 

Уважаеми господин министър,

Недоумение буди Вашия проект за решение на Министерския съвет за изваждането на професия „архивист“ от списъка на регулираните професии в Република България, публикувано за обсъждане на страницата на МОН с краен срок за внасяне на мнения 4 януари 2016 г.

Недоумението е мотивирано с няколко аргумента:

1.       Това решение влиза в разрез с изискванията на съвременното ни развитие и европейските норми на професионализъм във всички сфери на човешката дейност.

2.       Изваждането на професията „архивист“ би довело до изгубването на десетилетия натрупано човешко познание и опит в тази посока и би обезсмислило труда на поколения професионалисти. Изгубването на знание едва ли е цел на ръководеното от Вас министерство.

3.       Професията „архивист“ дава на държавната и на местната администрация, на целия публичен и стопански сектор необходимата база за анализ на актуалното състояние и перспективите за развитие.

4.       Професията „архивист“ осигурява издирването, съхранението и експониране на свидетелства за националната ни памет.

5.       Професията „архивист“ е крайно необходима в процеса на дигитализация на културно-историческото наследство. За да бъде осигурено дигитализацията на огромния масив документално наследство са необходими специалисти от много области на познанието, сред които са и тези на архивистите. Държа да подчертая, че дигитализацията е само средство, чрез което може да се съхрани и експонира, осмислено от учените.

6.       Убеден съм, че когато се взима подобно важно решение е необходимо проблемът да бъде поне консултиран с научно-преподавателските звена, подготвящи професионални кадри в тази важна за държавата дейност.

Накрая, ще си позволя да споделя, че откакто светът е осъзнал себе си, той държи следите от неговото израстване да бъдат ползвани за развитието му, а това най-добре могат да  ни осигурят професионално подготвени архивисти.

Тъй като съзнавам, че Вашият проект за решение на Министерския съвет не получи достатъчно широко обсъждане преди неговото внасяне в МС – поне що се отнася до професионалната колегия на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, си позволявам да Ви предложа да отложите временно неговото гласуване от МС и да направите съответни консултации за научноизследователските, професионалните, практическо-приложните и други последици от неговото приемане. Готов съм на съдействие в тази посока, ако Вие прецените.

София, 4 януари 2016 г.                              С уважение:

                                                                              Доц. Тодор Попнеделев

                                                                              Декан на Историческия факултет при СУ

Прочетете още:

Премахват архивистите от списъка на професиите

Категории Общество

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *