Недоволни ли сте от общуването?

Недоволни ли сте от общуването?

 

Ние, българите сме най-недоволни от живота си, в сравнение с останалите европейци, сочи проучване на Eurostat. Средната удовлетвореност на всяка от страните на стария континент е оценена по 8 показатели, отнасящи се до жизнена среда, дом, работа, пътуване до работното място, зони за отдих, финансово положение, общуване с околните, начини за оползотворяване на времето. По 7 от общо 8 показатели в България сме най-зле. Най-фрапиращо се отличаваме от другите държави по удовлетвореността си от общуването.Този показател у нас  е оценен на 5,7% при средна удовлетвореност  7,8% за Европа. Чрез теста, който ви предлагаме ще разберете за себе си

умеете ли да поддържате добри взаимоотношения с околните

Въпроси:

1.Опитвате ли се да погледнете даден проблем през очите на друг човек?

А/Винаги, Б/В повечето случаи, В/ Понякога, Г/ Рядко, Д/ Никога

2. Когато разговаряте с някого, могат ли  негови диалектни думи или неправилни изрази да ви накарат да забравите добрия тон?

А/Винаги, Б/В повечето случаи, В/ Понякога, Г/ Рядко, Д/ Никога

3. Смущава ли ви вашия събеседник, ако  е заел т.нар. затворена поза – с  кръстосани ръце и крака?

А/Винаги, Б/В повечето случаи, В/ Понякога, Г/ Рядко, Д/ Никога

4.Имате ли желание да се впуснете в ожесточен спор, ако вашето мнение е различно от  общоприетото?

А/Винаги, Б/В повечето случаи, В/ Понякога, Г/ Рядко, Д/ Никога

5. Признавате ли грешките си незабавно и доброволно?

А/Винаги, Б/В повечето случаи, В/ Понякога, Г/ Рядко, Д/ Никога

6. Готови ли сте да прекъснете нечие изказване, ако  го преценявате като празнословие?

А/Винаги, Б/В повечето случаи, В/ Понякога, Г/ Рядко, Д/ Никога

7. Усмихвате ли се при поздрав, независимо кого сте срещнали?

А/Винаги, Б/В повечето случаи, В/ Понякога, Г/ Рядко, Д/ Никога

8. Избягвате ли да беседвате с непознати?

А/Винаги, Б/В повечето случаи, В/ Понякога, Г/ Рядко, Д/ Никога

9. Сменяте ли темата на разговор, ако събеседникът ви се докосне до въпрос, неприятен за вас?

А/Винаги, Б/В повечето случаи, В/ Понякога, Г/ Рядко, Д/ Никога

10.Обръщате ли се по име към човека, с които  общувате?

А/Винаги, Б/В повечето случаи, В/ Понякога, Г/ Рядко, Д/ Никога

Отговори:

1. А – 10 точки, Б – 8 т., В – 6 т., Г- 4 т., Д – 2 т.

2. А –   2 т., Б – 4 т., В – 6 т. Г- 8 т., Д – 10 т.

3. А –   2 т., Б – 4 т., В – 6 т. Г- 8 т., Д – 10 т.

4. А –   2 т., Б – 4 т., В – 6 т. Г- 8 т., Д – 10 т.

5. А – 10 т., Б –  8 т., В – 6 т.,Г- 4 т., Д –    2 т.

6. А –   2 т., Б – 4 т., В – 6 т. Г- 8 т., Д – 10 т.

7. А – 10 т., Б –  8 т., В – 6 т.,Г- 4 т., Д –    2 т.

8. А –   2 т., Б – 4 т., В – 6 т. Г- 8 т., Д – 10 т.

9. А –   2 т., Б – 4 т., В – 6 т. Г- 8 т., Д – 10 т.

10.А – 10 т.,Б –  8 т., В – 6 т., Г- 4 т., Д –   2 т.

 

Резултати:

 

Ако сте събрали над 62 точки, вашата способност да поддържате добри взаимоотношения с околните е над средното равнище. Тя е толкова по-голяма, колкото повече са вашите точки.

 

Ползвана литература:

Дейл Карнеги „Как да печелим приятели и да влияем на другите“
Алън Пийз и Алън Гарнър „Езикът на тялото: Скритият смисъл на думите“

Категории Практикум

Автор: Ваня Шипочлиева

Д-р Ваня Шипочлиева, д.м. е завършила медицина във ВМИ  - София и журналистика в СУ "Св. Климент Охридски". Придобила е специалност по социална медицина и организация на здравеопазването. Защитила е дисертация за ролята на медиите в процеса на здравната реформа. Автор е на стотици публикации в научни и популярни издания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *