Контакти

Екипът на Трансмедия

Мирослав Иванов

Управляващ редактор

m.ivanov@transmedia.bg

Евелина Гечeва

e.gecheva@transmedia.bg

Рени Нешкова

r.neshkova@transmedia.bg

Контакти с Трансмедия

Адрес: София 1407,

ул. Бигла No 4, ет. 2, ап. 3

+359 877977919

Loading
Центриране
Трафик
Колоездене
Транспорт